12Müslümanlığın gereği olan ibadet ve yaradan sevgisinin konu alındığı, iman, bağışlama, af dileme, kuran, münafıklık üzerine birbirinden güzel sözleri bu resimli dini sözler listemizde bulabilirsiniz.

 

 

”Rabbim, bizi hidayete erdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla.

Şüphesiz bağışı en çok olan

Sensin Sen”

 

”Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz”

”Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah’a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız.

Onların barınma yerleri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür”

 

”Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.”

 

Kim nefsinin bencil tutkularından korunursa, işte onlar kurtuluş bulanlardır.

 

İbadette huzur ve akıl vardır.

Allah ibadetlerin hepsini zevk alacağımız ve kolaylık içinde olacak şekilde yaratmıştır.

 

”Ya Rabbi, sen benim her şeyimsin. Seni canımdan çok seviyorum, bana yol göster” dyie dua edene Allah mutlaka yol gösterir.”

 

 

Andolsun, biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık”

 

Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz, doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır.

 

Size apaçık belgeler geldikten sonra yine ayağınız kayarsa, bilin ki; Allah gerçekten üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 

Güzel bir söz, bağışlama peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır.

 

 

Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbimize kulluk edin ki sakınasınız.

 

Ey iman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet hakkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır.

 

 

Onlar şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve şüphesiz, O’na döneceklerini bilirler.

 

 

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah katında bulacaksınız.

Şüphesiz Allah yaptıklarını görendir.

 

Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.

 

 

Eğer zorluk içindeyse, ona elverişli bir zamana kadar süre verin. Borcu sadaka olarak bağışlamanız ise, sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.

 

 

Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin ve şeytanın adamlarını izlemeyin.

Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.

 

 

O, her şeyin Rabbi iken ben Allah’tan başka bir Rab mı arayayım?

 

 

Hiç şüphesiz Allah’ın yolu asıl yoldur ve biz alemlerin Rabbine kendimizi teslim etmekle emrolunduk.

 

 

Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Şu halde O’na uyun ve korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.

 

Ey iman edenler, bir toplulukta karşı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklılık gösterin ve Allah’ı çokça zikredin ki kurtuluş bulasınız.

 

 

 

Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı indiren Allah ne yücedir.

 

 

Allah’a çağırdan, salih amelde bulunan ve ”gerçekten ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?

 

Ey iman edenler Allah’tan sakınıp korkun ve O’nun elçisine iman edin.

Size kendi rahmetinden iki kat güzel karşılık versin.

Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın ve size mağfiret etsin.

Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

 

 

Hiç şüphesiz ki, zikri yani Kur’an’ı biz indirdik, onun koruyucuları da gerçekten Biziz.

 

 

 

Ey iman edenler, seslerinizi Peygamberin sesi üstünde yükseltmeyin ve birbirinize bağırdığınız gibi, ona sözle bağırıp söylemeyin.

Yoksa siz şuurunda değilken amelleriniz boşa gider.

 

 

Kim Allah’ı Resûl’übü ve iman edenleri dost edinirse, Hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah’ın tarafında olanlardır.

 

Kim de ahireti ister ve bir mü’min olarak ciddi bir çaba göstererek ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre şayandır.

 

 

Hiç şüphesiz, bir her şeyi kader ile yarattık.

 

 

Sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku. O’nun sözlerini değiştirici yoktur ve O’nun dışında kesin olarak sığınacak makam bulamazsın.

 

 

Şüphesiz biz yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık, onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye.

 

 

Ey iman edenler. Allah’ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın.

Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez.

 

 

Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar?

Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü, Allah’tandaha güzel olan kimdir?

 

 

Allah iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vadetmiştir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.

 

 

Münafığın cesede dönüşmüş bedeni, her şeyden daha önemlidir.

Tek derdi o iğrenç bedenini yaşatmak olur.

 

 

Münafık suda oradan oraya yer değiştiren domuz cesedi gibidir. Şeytan onu nereye götürürse, oraya gider.

 

 

Münafık müthiş arsız ve yüzsüzdür. Ömrü boyunca aşağılanarak, adeta sürünerek yaşar.

Sonları da hep feci şekilde olur.

 

 

 

 

Münafık çok garip bir mahluktur. Çıkarına göre sürekli değişen bir din anlayışı vardır, her saat başı menfaatine göre değişiklik yapar.

 

Münafık ruhu çıkmış, kokuşmuş, cesedi kalmış bir mahluktur. O kokuşmuş bedenimin kıskanılacağını sanacak kadar da ahmaktır.

 

 

 

Allah bazen mü’minlerin içine insan görünümlü hayvanlar sokabilir. O hayvan İslam’a hizmet eder.

Sonra o hayvanı mü’minlerden ayırır. O hayvan da ‘yalnız bit it’ gibi bela içinde yok olup gider. Allah, münafığın o son aşamadaki pisliğiyle mü’minleri muhatap etmez.

 

Münafıklar insanların tiksindiği bir varlıktır. Şeytan bile münafıktan tiksinir. O yüzden münafık hep yalnızdır.

 

 

 

Münafıklar korkaktır. Menfaat bulduklarında hemen o yöne döner, çıkar buldukları yere giderler.

 

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir.

 

 

Sizin dostunuz ancak O’nun elçisi, rükû ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren mü’minlerdir.

 

 

Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi hevadan istek ve tutkulardan sakındırırsa artık şüphesiz cennet onlar için bir barınma yeridir.

 

 

 

Belki bir şey hoşunuza gitmez ama Allah onda çok hayır kılar.

 

 

Ey insanlar Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaıçık bir nur (kur’an) indirdik.

 

Allahü, tevbelerinizi kabul etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.

 

 

 

Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur.

 

De ki; ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum.

Kim bir iyilik kazanırsa, biz ondaki iyiliği artırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır. şükredene karşılığını verir.

 

 

Ebu leheb’in iki eli kurusun; kurudu ya.

Malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı.

Alevi olan bir ateşe girecektir.

Eşi de, odun hamalı boynuna bükülmüş bir ip olarak

 

 

Tevbe etsinler diye onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.

 

 

Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar işte bunların kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateştir.

 

 

https://baboli.net/degisik-anlamli-ozlu-kisa-cuma-mesaji-video-indir-2020

 

https://baboli.net/cuma-mesaji-resimli-yazili-hadisli-indir-video-2020-2019

https://baboli.net/komik-cuma-mesajlari-videolari-kurgu-video-gif-resim-2020